uwtuin.nl

Hovenier “Het mooiste beroep van de wereld”

uwtuin.nl is actief in het ontwerpen, aanleggen, onderhouden van particuliere tuinen, de betere bedrijfstuin en landgoederen. uwtuin.nl is ontstaan uit boomkwekerij Ebben te Cuijk, langs de oevers van de rivier de Maas, aan de rand van het Peelgebied. Momenteel zet de vierde generatie het werk voort dat J.H. Ebben in 1862 begon. Inmiddels in ons hoveniersbedrijf gevestigd in Malden en Leidsche Rijn. Wij zijn actief in regio Nijmegen en Utrecht.